Disclaimer

Deze internetsite wordt je aangeboden door Muziekvereniging Sint Cecilia uit Sint Anthonis. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden en geluiden) heeft Muziekvereniging Sint Cecilia het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.
Aansprakelijkheid

Muziekvereniging Sint Cecilia zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Muziekvereniging Sint Cecilia aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Bepaalde hyperlinks in onze site kan je brengen naar sites van derden. Muziekvereniging Sint Cecilia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Muziekvereniging Sint Cecilia vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze bezoekers op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Op de website van Muziekvereniging Sint Cecilia tref je een aantal links aan naar andere, niet bij Muziekvereniging Sint Cecilia behorende, websites. Muziekvereniging Sint Cecilia kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met Muziekvereniging Sint Cecilia.

Muziekvereniging Sint Cecilia behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Muziekvereniging Sint Cecilia

 • Blaasorkesten

  Blaasorkesten

  Sint Cecilia is maar liefst twee blaasorkesten rijk: het Opleidingsorkest en het Blaasorkest.

 • Slagwerkorkesten

  Slagwerkorkesten

  Onder leiding van instructeur René van Lokven timmert het Slagwerkorkest flink aan de weg.

 • Opleidingen

  Opleidingen

  Sint Cecilia investeert ruimschoots in Opleidingen, oftewel de toekomst van de vereniging.

  Vrienden van Sint Cecilia

  De Vrienden van Sint Cecilia zorgen samen met sponsoren voor een stabiele financiële basis onder de vereniging.